دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگا تهران :

دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، به عنوان قدیمی ترین نهاد رسمی آموزشی و پژوهشی کشور، طی چند دهه اخیر، منشأ تحوالت بنیادین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور بوده است و پژوهش یکی از فرایندهای دانش زا، راهکارساز و پیشرو در این دوران محسوب می شود. تلاش های پژوهشی استادان و پژوهشگران این مجموعه بزرگ آموزشی همواره مشکل مبنا و هدف گرا جریان یافته و نتایج بسیاری از محصولات پژوهشی در امنیت غذایی، سلامت جامعه و کیفیت زندگی مردم بازتاب داشته است.

شرکت کشت وصنعت و دامپروری مغان:

مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان در زمینه تولید محصولات کشاورزی، دامی و صنایع وابسته با 2700 نفر نیروی انسانی شاغل فعالیت می‌کند و به عنوان پیشانی تولید بخش کشاورزی استان در حال فعالیت و تولید است. این مجموعه بزرگ اقتصادی به عنوان بزرگترین شرکت کشت و صنعت کشور با داشتن اراضی وسیع زراعی به مساحت بیش از ۲۰ هزار هکتار زمین زراعی، ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه‌های قند، لبنیات، فرآوری میوه و چند واحد تولید غذای دام و سایر نیازهای حوزه کشاورزی از شرکت‌های منحصر بفرد کشور محسوب می‌شود. وسعت اولیه کشت و صنعت مغان به عنوان بنگاه عظیم اقتصادی در شمال استان اردبیل ۶۰ هزار هکتار بود ولی به علت واگذاری به کارکنان، عشایر ساکن در محدوده و نیز فروش بخشی از اراضی، هم‌اکنون تنها ۲۷ هزار هکتار در دست کشت و صنعت مغان قرار دارد که ۲۳ هزار هکتار آن قابل کشت است (محمدی، 1401).

مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی شرکت های دولتی، در سال ۱۳۸۸ در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت و پس از طی مراحل قانونی، فرایند واگذاری این شرکت عظیم در سال ۹۶ آغاز شد. اما با اعتراضات انجام شده در آبان ماه ۱۳۹۹ ابطال و پس از خلع ید، مجدداً تحویل دولت شد.

کشت و صنعت و دامپروری بزرگ مغان با بیش از پنج دهه فعالیت و تولید، برای به روز رسانی، بازسازی و استفاده از فناوری نوین تولید و در راستای کاهش قیمت تمام شده، افزایش بهره‌وری، کاهش ریسک نیاز به سرمایه‌گذاری جدید دارد تا در نهایت صرفه­های مالی و اقتصادی مناسبی برای ذینفعان و بطور کلی برای کشور داشته باشد (محمدی، 1401).

برهمین اساس دانشگاه تهران و دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، با برخورداری از مزیت‌هایی مانند:

1-   ظرفیت قابل توجه تحقیق و توسعه (R&D) در تخصص‌های مختلف

2-   برخورداری از آزمایشگاه‌های مجهز و متنوع

3-  دستیابی به دانش تولید بذور هیبرید وارداتی

4-   برخورداری از مزارع تحقیقاتی در حوزه‌های مختلف زراعت، باغ، دام در سطوح وسیع

5-  وجود توانمندی نرم افزاری جهت طراحی مدیریت زنجیره ارزش

و بسیاری توانمندی دیگر، می­تواند علاوه بر تحلیل جامع اقتصادی وضع موجود و شناسایی ظرفیت‌های مغفول مانده، طراحی برنامه راهبردی کشت و صنعت و دامپروری مغان با رویکرد زنجیره ارزش و برندینگ را بر عهده گیرد و برهمین اساس برنامه اقدام کشت و صنعت و دامپروری مغان در سطوح استانی، زمانی و در سطوح بازارهای داخلی و خارجی را تدوین نماید. دانشگاه تهران با پشتوانه علمی و تخصصی خود می­تواند با ارائه این برنامه راهبردی نقش مهمی در جهت برندسازی، مدیریت کارای زنجیره ارزش و دستیابی کشت و صنعت و دامپروری مغان به سهم یک درصدی از تولید غذای کشور داشته باشد.  این سهم در بلندمدت با اجرای برنامه راهبردی می­تواند حفظ و بهبود یابد.